Thank you for visiting our site.

This webpage is currently under reconstruction.

For the most recent version please visit Egni Co-op,

or for information regarding our wind turbines please visit Awel Co-op

Diolch am ymweld â'n gwefan.

Mae'r dudalen we hon yn cael ei hailadeiladu ar hyn o bryd.

I gael y fersiwn ddiweddaraf, ewch i Egni Co-op,

neu i gael gwybodaeth am ein tyrbinau gwynt ewch i Awel Co-op